Acasă Informaţii Româna interactivă Publicaţii Referinţe ÎNTREABĂ!
  3 August 2020 Consultaţii terminologice la tel. 29.58.98. Gratuit!  
  Informatia generala

Profil

Înfiinţat în noiembrie 1989 prin hotărîre guvernamentală, Centrul Naţional de Terminologie este o instituţie de cercetare şi de implementare a terminologiilor speciale în structurile administrative, economice, sociale etc. ale Republicii Moldova. Obiectivul prioritar al CNT este favorizarea funcţionării limbii oficiale a statului în toate sferele de activitate. Centrul promovează o politică lingvistică corespunzătoare legilor „Cu privire la statutul limbii de stat a Republicii Moldova” şi „Cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova”.  Din iunie 2006, Centrul Naţional de Terminologie este parte componentă a Institutului de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Direcţii de activitate

 · cercetări teoretice şi aplicate în domeniul terminologiei

· traduceri specializate

· redactări de documente normative

· elaborare de glosare terminologice

· creare de baze de date terminologice

· promovarea normelor limbii române literare 

 Servicii

· traduceri autorizate de texte oficiale, tehnice şi ştiinţifice (inclusiv acte de identitate)  

· redactare texte specializate

· avizare lucrări cu caracter terminologic

· autorizare nume de firme

· redactare texte ştampile

· autorizare denumiri de produse

· traducere, redactare, aprobare texte publicitare

· identificare şi reglementare nume de persoane

· consultaţii terminologice şi lingvistice, inclusiv la tel. 29.58.98.Fără a cunoaşte puterea cuvintelor, e imposibil să cunoşti oamenii.     (Confucius)
Centrul Naţional de Terminologie, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 180, Chişinău, Republica Moldova, MD-2004
tel : (00373 022) 29.57.34, 29.58.98
fax : (00373 022) 29.57.34