Acasă Informaţii Româna interactivă Publicaţii Referinţe ÎNTREABĂ!
  24 Ianuarie 2021 Consultaţii terminologice la tel. 29.58.98. Gratuit!  
  Informatia generala

Profil

Înfiinţat în noiembrie 1989 prin hotărîre guvernamentală, Centrul Naţional de Terminologie este o instituţie de cercetare şi de implementare a terminologiilor speciale în structurile administrative, economice, sociale etc. ale Republicii Moldova. Obiectivul prioritar al CNT este favorizarea funcţionării limbii oficiale a statului în toate sferele de activitate. Centrul promovează o politică lingvistică corespunzătoare legilor „Cu privire la statutul limbii de stat a Republicii Moldova” şi „Cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova”.  Din iunie 2006, Centrul Naţional de Terminologie este parte componentă a Institutului de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Direcţii de activitate

 · cercetări teoretice şi aplicate în domeniul terminologiei

· traduceri specializate

· redactări de documente normative

· elaborare de glosare terminologice

· creare de baze de date terminologice

· promovarea normelor limbii române literare 

 Servicii

· traduceri autorizate de texte oficiale, tehnice şi ştiinţifice (inclusiv acte de identitate)  

· redactare texte specializate

· avizare lucrări cu caracter terminologic

· autorizare nume de firme

· redactare texte ştampile

· autorizare denumiri de produse

· traducere, redactare, aprobare texte publicitare

· identificare şi reglementare nume de persoane

· consultaţii terminologice şi lingvistice, inclusiv la tel. 29.58.98.Limba este mijlocul prin care ne arătăm cunoştinţele şi cugetările noastre...     (Ion Heliade Rădulescu)
Centrul Naţional de Terminologie, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 180, Chişinău, Republica Moldova, MD-2004
tel : (00373 022) 29.57.34, 29.58.98
fax : (00373 022) 29.57.34