Acasă Informaţii Româna interactivă Publicaţii Referinţe ÎNTREABĂ!
  3 August 2020 Consultaţii terminologice la tel. 29.58.98. Gratuit!  
  Specialisti
Inga DRUŢĂ

Pregătire:

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Litere; Universitatea „Al. I. CUZA” din Iaşi, stagiu de doctorat; doctor în filologie; seminare de formare în traducere şi terminologie

 

Sfere de activitate profesională:

traducere specializată

terminologie

terminotică

cultivarea limbii

cercetare

 

Domenii de specializare:

informatică, ştiinţe ale comunicării

 

Principalele funcţii actuale:

director, Centrul Naţional de Terminologie

 

Alte activităţi profesionale:

redactor de carte

 

Publicaţii:

Coautoare la Catalogul de acte oficiale, Chişinău, 1996; coautoare la În lumea cuvintelor, Chişinău, 2000; coautoare la Ghidul funcţionarului public, 2001-2007 (şapte ediţii); Neologismul în structura stilistică a limbii române actuale, Chişinău, 2007; coautoare la dicţionarul Termeni şi sintagme, Chişinău, 2008; Magia cuvântului, Chişinău, 2009; articole şi comunicări de terminologie, de cultivare a limbii etc.

 

Tel.: 29.57.34


 

Valeriu CULEV

Pregătire:

Universitatea Tehnică din Moldova, Facultatea de Energetică; Academia de Administrare Publică din Moldova, Facultatea de Relaţii Internaţionale; seminare de formare în traducere şi terminologie

 

Sfere de activitate profesională:

terminologie

terminografie

traducere specializată

 

Domenii de specializare:

tehnică, energetică, transporturi 

 

Principalele funcţii actuale:

cercetător ştiinţific, Centrul Naţional de Terminologie;

copreşedinte al Asociaţiei Naţionale de Terminologie „TermRom Moldova”

 

Publicaţii:           

Dicţionar politehnic rus-român, Chişinău, 1983 (coautor şi redactor); coautor şi coordonator la Enciclopedia tânărului agricultor, Chişinău, 1985; Enciclopedia tânărului tehnician, Chişinău, 1987; coautor la Léxico panlatino de terminologia do ambiente, Lisabona, 1998; coordonator la Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare. Raport explicativ, Consiliul Europei, 2002.

 

Tel.: 22.07.65


 

Teodora GORCEAC

Pregătire:

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Fizică; Seminarul de formare în traducere şi terminologie

 

Sfere de activitate profesională:

terminologie tehnică

terminologie ştiinţifică

traducere specializată

 

Domenii de specializare:

electrotehnică, fizică, construcţii

 

Principalele funcţii actuale:

cercetător ştiinţific, Centrul Naţional de Terminologie

 

Alte activităţi profesionale:

redactor de texte tehnice şi ştiinţifice

 

Publicaţii:

Dicţionar de mărimi fizice şi unităţi de măsură (român-rus-francez-englez), Chişinău, 2004

 

Tel.: 29.57.37


 

Maria MOCANU

Pregătire:

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Jurnalistică

 

Sfere de activitate profesională:

traducere specializată

terminologie

terminografie

standardizare

 

 Domenii de specializare:

economie, industria alimentară, medicină

 

Principalele funcţii actuale:

cercetător ştiinţific, Centrul Naţional de Terminologie

 

Publicaţii:

Dicţionarul lucrătorului din alimentaţia publică (rus-român), Chişinău, 1996, 1999; coautoare la Ghidul funcţionarului public, 1996, 1999, 2007; coautoare la Catalog de acte oficiale, Chişinău, 1996; Denumiri de mărfuri nealimentare (dicţionar rus-român), Chişinău, 2005; coautoare la Ghidul taximetristului,  Chişinău, 2005

 

Tel.: 29.58.98 


 

Lidia VIERU

Pregătire:

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Filologie

 

Sfere de activitate profesională:

terminologie

terminografie

standardizare

traducere specializată

 

Domenii de specializare:

economie, industrie uşoară, pedagogie

 

Principalele funcţii actuale:

cercetător ştiinţific, Centrul Naţional de Terminologie

 

Alte activităţi profesionale:

activitate didactică

 

Publicaţii:

coautoare la Dactilografie şi lucrări de secretariat, Chişinău, 1993; coautoare la Dicţionarul funcţionarului public (rus-român), Chişinău, 1996; Dicţionar de termeni  financiari-bancari şi de bursă (rus-român-englez-francez), Chişinău, 1999; Dicţionarul textilistului, Chişinău, 2003; coautoare la Ghidul funcţionarului public, Chişinău (şapte ediţii); Dicţionar de confecţii (rus-român), Chişinău, 2010. 

 

 Tel.: 29.57.37


 

Mariana VLAS

Pregătire:

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Litere; stagiu de doctorat la Institutul de Literatură şi Folclor al Academiei de Ştiinţe din Moldova

 

Sfere de activitate profesională:

terminologie

terminotică

traducere

redactare de carte

cultivarea limbii

 

Domenii de specializare:

terminologie: arta coafurii, arta frizurii, styling, machiaj, cosmetică, manichiură, turism, arhitectură, sociologie

 

Principalele funcţii actuale:

cercetător ştiinţific, Centrul Naţional de Terminologie

 

Publicaţii:

Arta frizurii, arta coafurii, styling, machiaj, cosmetică, manichiură (dicţionar rus-român), Chişinău, 2000; coautoare la culegerea În lumea cuvintelor, Chişinău, 2000; coautoare la Dicţionarul feroviarului (rus-român), Chişinău, 2004; coautoare la Termeni şi sintagme, dicţionar rus-român, Chişinău, 2008; articole de cultivare a limbii; articole de cercetare a onomasticii din creaţia populară orală şi din terminologie.

 

Tel.: 29.57.37


 

Irina VERDEŞ

Pregătire:

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Litere

Sfere de activitate profesională:

terminologie

terminotică

 

Domenii de specializare:

contabilitate, marketing

 

Principalele funcţii actuale:

cercetător ştiinţific, Centrul Naţional de Terminologie

 

Tel.: 29.58.98    


 

Specialistii Centrului National de Terminologie


Limba este cel mai mare poem al unui popor.     (Lucian Blaga)
Centrul Naţional de Terminologie, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 180, Chişinău, Republica Moldova, MD-2004
tel : (00373 022) 29.57.34, 29.58.98
fax : (00373 022) 29.57.34