Acasă Informaţii Româna interactivă Publicaţii Referinţe ÎNTREABĂ!
  24 Ianuarie 2021 Consultaţii terminologice la tel. 29.58.98. Gratuit!  
  Specialisti
Inga DRUŢĂ

Pregătire:

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Litere; Universitatea „Al. I. CUZA” din Iaşi, stagiu de doctorat; doctor în filologie; seminare de formare în traducere şi terminologie

 

Sfere de activitate profesională:

traducere specializată

terminologie

terminotică

cultivarea limbii

cercetare

 

Domenii de specializare:

informatică, ştiinţe ale comunicării

 

Principalele funcţii actuale:

director, Centrul Naţional de Terminologie

 

Alte activităţi profesionale:

redactor de carte

 

Publicaţii:

Coautoare la Catalogul de acte oficiale, Chişinău, 1996; coautoare la În lumea cuvintelor, Chişinău, 2000; coautoare la Ghidul funcţionarului public, 2001-2007 (şapte ediţii); Neologismul în structura stilistică a limbii române actuale, Chişinău, 2007; coautoare la dicţionarul Termeni şi sintagme, Chişinău, 2008; Magia cuvântului, Chişinău, 2009; articole şi comunicări de terminologie, de cultivare a limbii etc.

 

Tel.: 29.57.34


 

Valeriu CULEV

Pregătire:

Universitatea Tehnică din Moldova, Facultatea de Energetică; Academia de Administrare Publică din Moldova, Facultatea de Relaţii Internaţionale; seminare de formare în traducere şi terminologie

 

Sfere de activitate profesională:

terminologie

terminografie

traducere specializată

 

Domenii de specializare:

tehnică, energetică, transporturi 

 

Principalele funcţii actuale:

cercetător ştiinţific, Centrul Naţional de Terminologie;

copreşedinte al Asociaţiei Naţionale de Terminologie „TermRom Moldova”

 

Publicaţii:           

Dicţionar politehnic rus-român, Chişinău, 1983 (coautor şi redactor); coautor şi coordonator la Enciclopedia tânărului agricultor, Chişinău, 1985; Enciclopedia tânărului tehnician, Chişinău, 1987; coautor la Léxico panlatino de terminologia do ambiente, Lisabona, 1998; coordonator la Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare. Raport explicativ, Consiliul Europei, 2002.

 

Tel.: 22.07.65


 

Teodora GORCEAC

Pregătire:

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Fizică; Seminarul de formare în traducere şi terminologie

 

Sfere de activitate profesională:

terminologie tehnică

terminologie ştiinţifică

traducere specializată

 

Domenii de specializare:

electrotehnică, fizică, construcţii

 

Principalele funcţii actuale:

cercetător ştiinţific, Centrul Naţional de Terminologie

 

Alte activităţi profesionale:

redactor de texte tehnice şi ştiinţifice

 

Publicaţii:

Dicţionar de mărimi fizice şi unităţi de măsură (român-rus-francez-englez), Chişinău, 2004

 

Tel.: 29.57.37


 

Maria MOCANU

Pregătire:

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Jurnalistică

 

Sfere de activitate profesională:

traducere specializată

terminologie

terminografie

standardizare

 

 Domenii de specializare:

economie, industria alimentară, medicină

 

Principalele funcţii actuale:

cercetător ştiinţific, Centrul Naţional de Terminologie

 

Publicaţii:

Dicţionarul lucrătorului din alimentaţia publică (rus-român), Chişinău, 1996, 1999; coautoare la Ghidul funcţionarului public, 1996, 1999, 2007; coautoare la Catalog de acte oficiale, Chişinău, 1996; Denumiri de mărfuri nealimentare (dicţionar rus-român), Chişinău, 2005; coautoare la Ghidul taximetristului,  Chişinău, 2005

 

Tel.: 29.58.98 


 

Lidia VIERU

Pregătire:

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Filologie

 

Sfere de activitate profesională:

terminologie

terminografie

standardizare

traducere specializată

 

Domenii de specializare:

economie, industrie uşoară, pedagogie

 

Principalele funcţii actuale:

cercetător ştiinţific, Centrul Naţional de Terminologie

 

Alte activităţi profesionale:

activitate didactică

 

Publicaţii:

coautoare la Dactilografie şi lucrări de secretariat, Chişinău, 1993; coautoare la Dicţionarul funcţionarului public (rus-român), Chişinău, 1996; Dicţionar de termeni  financiari-bancari şi de bursă (rus-român-englez-francez), Chişinău, 1999; Dicţionarul textilistului, Chişinău, 2003; coautoare la Ghidul funcţionarului public, Chişinău (şapte ediţii); Dicţionar de confecţii (rus-român), Chişinău, 2010. 

 

 Tel.: 29.57.37


 

Mariana VLAS

Pregătire:

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Litere; stagiu de doctorat la Institutul de Literatură şi Folclor al Academiei de Ştiinţe din Moldova

 

Sfere de activitate profesională:

terminologie

terminotică

traducere

redactare de carte

cultivarea limbii

 

Domenii de specializare:

terminologie: arta coafurii, arta frizurii, styling, machiaj, cosmetică, manichiură, turism, arhitectură, sociologie

 

Principalele funcţii actuale:

cercetător ştiinţific, Centrul Naţional de Terminologie

 

Publicaţii:

Arta frizurii, arta coafurii, styling, machiaj, cosmetică, manichiură (dicţionar rus-român), Chişinău, 2000; coautoare la culegerea În lumea cuvintelor, Chişinău, 2000; coautoare la Dicţionarul feroviarului (rus-român), Chişinău, 2004; coautoare la Termeni şi sintagme, dicţionar rus-român, Chişinău, 2008; articole de cultivare a limbii; articole de cercetare a onomasticii din creaţia populară orală şi din terminologie.

 

Tel.: 29.57.37


 

Irina VERDEŞ

Pregătire:

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Litere

Sfere de activitate profesională:

terminologie

terminotică

 

Domenii de specializare:

contabilitate, marketing

 

Principalele funcţii actuale:

cercetător ştiinţific, Centrul Naţional de Terminologie

 

Tel.: 29.58.98    


 

Specialistii Centrului National de Terminologie


Dicţionarul este raţiunea în ordine alfabetică.     (Voltaire)
Centrul Naţional de Terminologie, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 180, Chişinău, Republica Moldova, MD-2004
tel : (00373 022) 29.57.34, 29.58.98
fax : (00373 022) 29.57.34