Acasă Informaţii Româna interactivă Publicaţii Referinţe ÎNTREABĂ!
  2 Iulie 2020 Consultaţii terminologice la tel. 29.58.98. Gratuit!  
  Agenda

  2011-01-29
   .


În ianuarie-februarie a.c., Centrul Naţional de Terminologie dirijează practica de specializare în traducere şi terminologie a studenţilor de la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine din cadrul Universităţii de Stat din Moldova. Viitorii traducători, interpreţi şi terminologi se familiarizează cu metodele de cercetare terminologică şi cu principiile traducerii specializate, efectuează traduceri şi elaborează liste de termeni în diverse domenii. 
Nu dispunem de imagine!

Limba este mijlocul prin care ne arătăm cunoştinţele şi cugetările noastre...     (Ion Heliade Rădulescu)
Centrul Naţional de Terminologie, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 180, Chişinău, Republica Moldova, MD-2004
tel : (00373 022) 29.57.34, 29.58.98
fax : (00373 022) 29.57.34