Acasă Informaţii Româna interactivă Publicaţii Referinţe ÎNTREABĂ!
  12 Noiembrie 2019 Consultaţii terminologice la tel. 29.58.98. Gratuit!  
 

Les mots sont des idées.     (Anatole France)
Centrul Naţional de Terminologie, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 180, Chişinău, Republica Moldova, MD-2004
tel : (00373 022) 29.57.34, 29.58.98
fax : (00373 022) 29.57.34