Acasa CNT    
Acasa CNT
Departamentul Relatii Interetnice

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare

Proiectul "Limba - mijloc de integrare socială"


Dacă doreşti cu adevărat să comunici în limba ţării în care trăieşti şi activezi, dacă nu ai posibilitatea să mergi la cursuri sau dacă alta e opţiunea ta, poţi beneficia de un set de materiale elaborate în cadrul proiectului „Limba – mijloc de integrare socială”, susţinut financiar de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare din Moldova şi coordonat pe plan naţional de către Departamentul Relaţii Interetnice.

Asistat de computer, neîncorsetat de nimeni şi de nimic, tu însuţi vei stabili priorităţile, nivelul de cunoaştere a limbii, abilităţile de care ai nevoie.

Îţi oferim cu multă generozitate materiale pentru 3 niveluri (incipient, intermediar, avansat) cu genericul „Limba care ne uneşte” a căror finalitate e sporirea accesului la surse didactice moderne ce ar favoriza însuşirea limbii în şi prin comunicare.

Ghidul de buzunar „12 teme de comunicare” îţi oferă cuvinte şi expresii pentru comunicarea cotidiană (cardurile nr.1-6) şi te ajută să utilizezi expresii corecte, evitînd „copierea” modelelor din limba maternă (cardurile nr. 7-12). Destinatarii ghidului sunt vorbitorii de limbă rusă, ucraineană, găgăuză şi bulgară.

Constituit din Manual, Caiet de exerciţii, materiale pentru audiere, Nivelul I este unul de bază şi e axat pe următoarele componente: Vocabular, Gramatică, Intenţii comunicative, Text-sinteză. Cele 40 de lecţii includ un vocabular minimal de 1359 cuvinte; intenţii comunicative - circa 60 la număr.

Nivelul II, pentru intermediari , este constituit din 20 de unităţi şi conţine 1300 de cuvinte însuşite la Nivelul I + 1000 de cuvinte noi; intenţii comunicative - circa 60 la număr. Temele incluse în manual acoperă trei spaţii legate nemijlocit de necesităţile comunicative reale: omul şi viaţa lui personală (cotidiană), viaţa spirituală şi viaţa socială.

Nivelul III, pentru avansaţi , este constituit din 15 unităţi, de factură preponderent comunicativă şi e axat pe conţinuturi ce vizează cultura şi civilizaţia Moldovei. La acest nivel se vor însuşi alte circa 700 cuvinte noi.

Aşadar, să comunicăm fără bariere!

Obiectivul principal al proiectului este de a consolida capacităţile naţionale pentru integrarea minorităţilor etnice în viaţa socială, economică şi culturală a ţării. Prin acordarea capacităţilor de cunoaştere a limbii de stat populaţiei alolingve, proiectul contribuie la reconcilierea separării lingvistice şi etnice, facilitează armonizarea societăţii şi dezvoltă cultura pluralismului în Moldova.


Pagina a fost elaborată in cadrul proiectului
"Limba - mijloc de integrare socială"
susţinut financiar de PNUD (UNDP) in Moldova